Revolucionarna klavijatura omogućava novi, intuitivni način sviranja

dodeka_1200x630

Tradicionalisti se možda mršte, ali ova inovacija mijenja čak i muzičku teoriju.

Novost u svijetu muzike ne mora nužno biti visokotehnološki izum – ovaj se put radi o vrlo jednostavnoj, a značajnoj intervenciji u sam način sviranja klavijatura! Novi model Dodeka imenom daje do znanja da klasičnu umjesto muzičke ljestivice od 8 tonova koristi ljestvicu s 12 (dodeka na starogrčkom znači dvanaest), a to čini na taj način da sve tipke stavlja u istu poziciju. Drugim riječima, nestaju povisilice, a sve su tipke jednake duljine. Što to zapravo znači?

Za početak, stoji da će klavijatura biti nešto šira. Ali opet, bit će puno lakše prstima dohvatiti sve potrebne tonove, pa i one koji su bili upravo u povisilicama. Notni zapis se mijenja s tradicionalnog u zapis nalik na grid u vašem DAW-u, što je i podosta intuitivnije za ekipu koja se ne želi mučiti s drevnim kompozicijama, već jednostavno želi stvoriti nešto novo. Kao što je vidljivo na videima, ovaj pristup omogućava puno brže učenje i intuitivan pristup muzičkoj teoriji – možda raskršta s tradicijom, ali istovremeno otvara inove mogućnosti koje možda trenutno uopće ne vidimo, jer smo navikli na stara pravila. U svakom slučaju, projekt je već na Kickstarteru, a možete doći do više modela, plativih u švicarskim francima: praktični, mekani roll up piano (150 CHF), ksilofon (340 CHF) ili klavijatura (1280 CHF). Bacite oko na videosnimke i prosudite je li ova opcija pogodna za vaš stil!