Predložena najbitnija reforma za autore u Europi u posljednjih 20 godina

Jean-Michel-Jarre_2_1200x630

CISAC na čelu sa Jean-Michel Jarreom uputio prijedlog Europskom Parlamentu

Jean-Michel Jarre je kao predsjednik međunarodnog konglomerata prava izvođača CISAC uputio notu Europskom Parlamentu vezano za rupe u zakonu koje se odnose na autorska prava. Naime, cilj prijedloga jest učvrščivanje pozicije autora u pregovorima s digitalnim platformama kao što su YouTube i Spotify kojima zakon dopušta isplaćivanje nižih autorskih honorara u Europi nego u drugim djelovima svijeta, čime se direktno ugrožava održivost autorskog sektora.

U pismu se navodi da je riječ o “najbitnijoj reformi autorskih prava u Europi u posljednjih 20 godina”, a na Europskom Parlamentu je da poduzme nužne mjere i ispravi rupe u zakonu koje velikim digitalnim platformamama omogućuje nepravedno isplaćivanje naknada autorima.

U pismu zaključno stoji: “Zakon EU-a ne bi smio biti štit koji dopušta platformama poput navedenih ostvarivati velike prihode na račun kreativnog rada, istovremeno ne nagrađujući posteno kreativce.”