Proizvodnja ploča i kazeta u Jugotonu

Na fotografijama iz 1982. možemo vidjeti kako su se u Jugotonu radile gramofonske ploče i kasete.

Povodom 35 godišnjice Jugotona 1982. godine izdano je posebno LP izdanje i prigodna foto-priča koja prati cijeli proces proizvodnje ploča i kazeta. 

11
Postavljeni mikrofoni pretvaraju zvučne titraje u električne signale i putuju do režijskog stola.

22
Snimatelj regulira zvuk pretvoren u električne signale koji se zapisuju na višetračnom magnetofonu, a zatim se za proizvodnju gramofonskih ploča i kazeta izrađuju stereo snimke.

IZRADA GRAMOFONSKIH PLOČA

33
Urezivanjem započinje izrada matrica za izradu gramofonskih ploča.

44
Na uređaju za urezivanje magnetski signali pretvaraju se u električke. Igla za urezivanje titra urezujući brazde s glazbom ili govorom u lak-ploču.

55
Srebrenjem se lak-ploča priprema za elektrokemijski proces galvanoplastike.

66
Posrebrena lak-ploča stavlja se u galvanoplastičku kupku, gdje se dobije negativ, tj. niklena matrica nazvana ‘otac’.

77
Kontrola matrice.

88
Gramofonske ploče izrađuju se u automatskim prešama. Prije početka prešanja materijal se u ekstruderu zagrijava i izmiješa, te je spreman za daljnju proceduru.

99
Proizvodnja ploča kontrolira se vrlo jednostavno – slušanjem i pregledom uzorka.

100
Na kraju proizvodnje svaka se ploča još jednom pregleda vizualno, zatim zapakira i šalje u skladište prodaju.

IZRADA KAZETA

101
Nakon snimanja u studiju, magnetofonska snimka presnimava se na posebnom magnetofonu, nakon čega se dobije tzv. matična snimka.

102
Matična se snimka postavlja na matični uređaj, dok na kopirne uređaje dolaze koluti kazetne vrpce. Kopiranje kazetne vrpce obavlja se puno većom brzinom od brzine reprodukcije u kazetofonu.

105
Kontrola kopirane vrpce i uređaja.

106
Završna kontrola.

103
Namatanje vrpce u kazetu.

104
Automatska linija pakiranja kazeta.

OBRADA: Yugopapir, Jugotonov promo LP, 1982
FOTOGRAFIJE: Željko Koprolčec