SoundCloud sve češće skida mikseve zbog navodnog copyrighta

Jedna od najrasprostranjenijih platformi za online glazbeni sadržaj, SoundCloud, nedavno je započela suradnju s Zefr kompanijom koja je razvila sustav za identifikaciju povrede autorskih prava među uploadanim sadržajima. S navedenom kompanijom po tom pitanju surađuje i YouTube.

Nedavno smo pisali o suradnji SoundClouda i kompanije Zefr i iako smo se nadali da uspješnoj provedbi njihovog vrlo akreditiranog sustava, čini se da je Zefr samo napravio da stvari budu još gore. Ono u čemu bi ovaj softver trebao biti posebice uspješan je raspoznavanje originalnih verzija i remiksiranih verzija uploadanih traka, te time spiječiti da se miksevi i remiksevi, kao povreda autorskih prava, skidaju sa platforme.

No, rješenje koje je trebalo spriječiti da DJ miksevi i razni re-editi nepotrebno uklanjaju čini se da ima upravo suprotan učinak. Naime, prijavljen je velik broj uklonjenih DJ mikseva, a i sami smo imali problema prilikom podizanja nekih podcasta.

62722d 4ad 626cd 6d 86f 84b 1c 3ef 3b 11b

Kao najbolji primjer koji je naišao na probleme može poslužiti australski duo Knife Party kod kojih je novo partnerstvo uzrokovalo micanje pet uploada uključujući teasere za ‘EDM Death Machine,’ ‘Boss Mode,’ i ‘Destroy Them With Lazers.’

S obzirom da je koncept DJ miksa reproduciranje traka koje je DJ kupio i time stekao pravo da ih izvodi u kompoziciji s drugim trakama, ovakvi slučajevi dosta su problematični i već sada su rezultirali prebacivanjem dijela korisnika na mixcloud kao alternativu. Kako će SoundCloud ovoj problematici doskočiti, tek ćemo vidjeti.