Ilustracije koje prikazuju efekte različitih droga

Projekt pod nazivom ‘Ovo je vaš mozak na drogama’ dizajnirala je Meaghan Li kako bi na jednostavan način istražila i prikazala različite aspekte uporabe droga i njihove učinke.

Namjeravam staviti ove ilustracije na poleđinu malih kartica koje će pružati osnovne informacije o svakoj drogi, kao što su potencijal za ovisničke sklonosti, učinci / nuspojave, interakcije sa lijekovima, omjere aktivnih / smrtonosnih doza , itd’, rekla je Li za The Washington Post. ‘Moj pristup je da ako će pojedinci (posebno studenti) koristiti psihoaktivne tvari,  trebali bi imati pristup što je moguće više podataka kako bi se smanjili mogući rizici i štete povezane s drogama.’

Li napominje da ona ne zagovara konzumiranje droga, te da joj prikaz ovog umjetničkog rada nije nagovarati nekoga na uporabu, ona naime smatra da ‘smo spremni na generacijski pomak u našem pristupu u politici o drogama.’

Download _670

9_670

5_670

3_670

5a _670

4_670

8_670

11_670

6_670

2_670

10_670

7_670

Ghwodg 8ij 8h 38ogir 3xh

Azra H.