Kolekcija bilješki s DJ pultova sabrana u knjizi

No Breasts No Requests popularni je blog koji na platformi Tumblr donosi bilješke nađene na DJ pultovima i oko njih.

Pokrenuo ga je Mick DiMaria, DJ iz Los Angelesa i član dua Slash Fiction. Dokumentacijom raznih bilješki, na blogu je prikupljena bogata galerija smiješnih poruka upućenih DJ-evima.

Inače, NBNR proglašen je jednim od najboljih glazbenih tumblra od strane Mixmaga, a Beatport ga je proglasio „službeno najboljim blogom na svijetu“. Knjiga “No Breasts No Requests: Notes From DJ Booths Around The Globe” dostupna je na Amazonu, printana je u boji, sadrži fotografije s glazbenim zahtjevima na papirićima, kao i “poklonima” poslanima uz te neformalne molbe. Za tekst je odgovoran spomenuti Mick DiMaria, dok se za dizajn pobrinuo John Lopez, a sve to uz asistenciju Billa Brewstera, koautora djela “Last Night A DJ Saved My Life”.

U nastavku pogledajte neke od najzanimljivijih primjera:

NBNR-slika1

NBNR-slika2

NBNR-slika3

NBNR-slika4

NBNR-slika5

NBNR-slika6

NBNR-slika7

NBNR-slika8

NBNR-slika9

nobreastsnorequests.tumblr.com

Ena C.