Zaključani u kući, zaključani u glavi: 87 posto muzičara pati

Pandemija i karantena negativno utjecale na mentalno zdravlje muzičara, broj zahtjeva za stručnu pomoć povećao se za dvije trećine

Dobrotvorna organizacija Help Musicians provela je istraživanje o utjecajima svjetske pandemije koronavirusa i njome izazvane karantene na mentalno zdravlje britanskih muzičara i rezultati su ispali prilično zabrinjavajući. Od 700 ispitanika njih čak 87 posto je prijavilo da im se mentalno zdravlje pogoršalo u nesretnim uvjetima koje živimo već točno 12 mjeseci, a u posljednja tri mjeseca broj zahtjeva za liječničku pomoć po tom pitanju povećao se za čak 65 posto.

96 posto ispitanih zabrinuto je zbog financijskih reperkusija, a 70 posto nisu uvjereni kako će se moći uzdržavati i za šest mjeseci nastave li se ovakvi uvjeti jer njih čak pola više ne zarađuje ništa od muzike. Zbog toga ih se čak četvrtina planira ostaviti muzike. Nadamo se da do toga ipak neće doći.