70% žena u strahu od seksualnog zlostavljanja na festivalima

Stigli sramotni rezultati studije iz Velike Britanije

Nova studija koju je provelo Sveučilište u Durhamu, a koje je obuhvatilo 258 ispitanika, pokazuje da je više od polovice ispitanih žena u Britaniji u strahu od seksualnog uznemiravanja i seksualnog zlostavljanja na glazbenim festivalima

Naime, čak 70% ispitanica izrazilo je strah od mogućeg seksualnog zlostavljanja, dok njih 69% strahuje od seksualnog uznemiravanja. Čak 30% ispitanih žena bilo je žrtvama seksualnog uznemiravanja, a njih 10% pretrpjelo je seksualno zlostavljanje za vrijeme festivalima u Velikoj Britaniji.

Istraživanje je obuhvatilo i muški dio posjetitelja festivala, od kojih je 5% pretrpjelo seksualno uznemiravanje, a 1% bilo je žrtvama seksualnog zlostavljanja. Međutim, čak 53% muškaraca strahuje od mogućeg seksualnog uznemiravanja, odnosno 56% od seksualnog zlostavljanja.

Nakon ovih poražavajućih statistika ne čudi što je Švedska najavila najveći festival na svijetu namijenjen isključivo ženama kao reakcija na seksualno zlostavljanje, a opisuju ga kao “sigurno mjesto za ljude koji žele posjetiti festival bez straha za vlastitu sigurnost”, međutim, tu ih nitko ne može zaštiti od ispada nasilnih DJ-eva kao što je Jackmaster, koji je prošlog tjedna seksualno zlostavljao zaposlenice festivala pod utjecajem GHB-a.